Współpraca przy projektach

Wybrane z wielu inwestycji przy których projektanci brali udział

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp - Żurawica na odcinku Łańcut - Kańczuga, km 24+037 - 40+418 (droga klasy Z)
Przebudowa drogi krajowej Nr 28 Zator - Medyka na odcinku: Zarszyn Długie odokm 259+833 do km 261+600 dł 1,767 km (droga klasy GP)
Przebudowa oraz rozbudowa dróg na terenie gmin m.in. Boguchwała, Krasne, Zarszyn
Przebudowa drogi Krajowej Nr 9 w miejscowości Sadowie od km 79+109 do km 81+089 (droga klasy GP)
Budowa mostu przez rzekę Kamienica w miejscowości Kamienica Dolna, w ciągu drogi krajowej nr 73 Wiśniówka - Jasło w km 142+750 wraz z dojazdami dł. 394 m (droga klasy G)
Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola od km 10+964 do km 38+772 (droga klasy G)
Przebudowa infrastruktury toważyszącej -dróg i placów z przebudowąsieci podziemnych i ogrodzenia na terenie kompleksu wojskowego JW5018 w miejscowości Dziwnów
Przebudowa drogi powiatowej nr 3534 W Makowiec - Rawica - (droga klasy G, dł. 5,9 km).
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435K Brzesko - Cerkiew (ul. Leśna) w Brzesku (droga klasy G, dł. 1,43km)
Rozbudowa i przebudowa starodroża drogi krajowej nr 9 wraz z ul. Sienkiewicza w ostrowcu Św. Od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do węzła w miejscowości Boksycka (droga klasy Z - dł. 3,03km)
Budowa nowego mostu stałego przez rz. Łęg w m. Gorzyce, w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl w km 27+781, wraz z robotami towarzyszącymi, (droga klasy G, dł. 0,53km)
Rozwój strefy aktywności społeczno - gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska - budowa drogi dwujezdniowej klasy G o długości 2,4km
"Przebudowa ul. Lwowskiej (DK Nr 4) w km od 600+433 - 600+500 wraz z zprzebudową zatook autobusowych oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu" oraz "Przebudowa ul. Armii Krajowej (DK Nr 4) w km 599+754 599+848 wraz z budową zatoki autobusowej oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu w ramach projektu pn. "Budowa systemu ntegrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic
Budowa al. NSZZ Solidarność wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Współpraca jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" (droga klasy G, długości 1,67km)
Przebudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie (droga klasy G, długości 268m)
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424K Bochnia-Uście Solne-Barczków na odcinku Bochnia - Bogucice" (droga klasy Z) - Program Funkcjoalno - Użytkowy
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol - gr. woj. lubelskiego - Antoniów - Gorzyce (droga klasy Z długości 1628m)
Rozbudowa ul. Białowieskiej z odwodnieniem, oświetleniem, urządzeniem zieleni drogowej, usunięciem kolizji i zabezpieczeniem urządzeń elektroenergetycznych w dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy
Przebudowa mostu w m. Nowy Sącz na rzece Dunajec w ciągu ul. Legionów wraz z przebudową skrzyżowania ulic Bulwar Narwiku - Legionów-Tarnowska oraz skrzyżowania ulic Krakowska-Dunajcowa-Starowiejska (Rozbudowa drogi klasy GP o długości 1,0km)
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka-Łęczna - Biskupice od km 22+073 do km 40+245 na odcinku Łęczna-Biskupice z wyłączeniem odcinka od km 23+886 do km 24+178 (most na rzece Wieprz w m. Ciechanki). (droga klasy G, długości 18,135km)
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Zarzecze - Nowy Żmigród - Krempna - Świątkowa - Grab - Ożenna - granica państwa na odcinku od km 14+677 do km 15+009 wraz z budową miejsca wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowy Żmigród". (droga klasy G)
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate - Granica Państwa na odcinku od miejscowości Tylawa (skrzyżowanie z DK 19) do miejscowości Daliowa. (droga klasy Z, długości 5,84km)
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik (droga kl G, dł 14,538 km)
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 881 w m. Pruchnik
Przebudowa drogi krajowej nr 19 Kuźnica - Barwinek - granica państwa na odcinku od km 207+100 do km 211+630 (droga klasy GP)

Jesteś zainteresowany współpracą z nami

Skontaktuj się i umów się na spotkanie

kom. 694 459 562

e-mail: biuro@attila.pl