Nasze projekty

Sprawdź nasze realizacje od projektu aż po wykonanie

Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga (droga klasy G – długości 12,74 km)

Przebudowa drogi krajowej Nr 94 na odcinku od km 67+211 – do km 67+570 wraz z przebudową skrzyżowania DK 94 z DP 1350K w miejscowości Zgłobice (droga dwujezdniowa klasy GP)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 58+250 do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 836 Bychawa – Kębłów na odcinku od m. Piotrków do m. Majdan Kozic Dolnych (droga klasy G, długości 8,8 km)

Rozbudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie (ulica klasy Z)

projekt „mobilny LOF” w m. Świdnik

Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna na odcinku Hoczew – Polańczyk (droga klasy G/Z – długości 11,1 km) – Program Funkcjoalno – Użytkowy

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa (skrzyżowanie z DK 19) do miejscowości Daliowa (droga klasy Z – długości 5,84 km)

Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik (droga klasy G – długości 14,6 km) – Program Funkcjoalno – Użytkowy

Budowa ul. Sosnowej w Świdniku (ulica klasy L)

Budowa ul. Gospodarczej w Świdniku (ulica klasy L)

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 854 Annopol-gr. woj. lubelskiego – Antoniów – Gorzyce od km 24+964 do km 26+104 oraz od km 28+270 do km 28+698 (droga klasy Z)

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1424K Bochnia – Uście Solne – Barczków na odcinku Bochnia – Bogucice (droga klasy Z) – Program Funkcjoalno – Użytkowy

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice od km 22+073 do km 40+245 (droga klasy G)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – granica państwa wraz z budową miejsca wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego (droga klasy G)

Rozbudowa ul. Białowieskiej w dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1078R Rudnik – Pikuły wraz z przebudową mostów (droga klasy Z – długości 8,33 km)

Budowa al. NSZZ Solidarność w Świdniku od AL. Jana Pawła II do ul. Kusocińskiego (ulica klasy Z – długości 1,67km)

Przebudowa ul. Towarnickiego wraz z połączeniem ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego w Rzeszowie

Zabezpieczenie osuwiska poniżej budynku Rynek 15 w Sanoku

Zabezpieczenie osuwiska w miejscowości Mrzygłód

Przebudowa ul. Budziwojskiej w Rzeszowie (ulica klasy Z) – odc 1: od granicy m. Siedliska z m. Rzeszów do skrzyżowania z ul. Prometeusza – długość 2,50 km – odc 2: od skrzyżowania z ul. J. Pawła II do granicy Rzeszowa z Tyczynem – długość 1,95 km

Opracowanie projektu branży drogowej dla zadania „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola od km 10+964 do km 38+772” (klasa drogi G)

Rozbudowa i przebudowa starodroża drogi krajowej Nr 9 wraz z ul. Sienkiewicza w Ostrowcu Św. Od skrzyżowania z ul. Waryńskiego do węzła w miejscowości Boksycka (droga klasy Z – dł. 3,03km)

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3534W Makowiec Rawica od km 0+010 do km 5+955 (droga klacy G)

Rozbudowa drogi gminnej Nr 10 7609R w m. Borek Wielki wraz z budową mostu (droga klasy Z długości 1,3 km)

Rozbudowa ul. Miłej w Rzeszowie (Ulica klasy Z)

Rozbudowa ul. Książęcej w Rzeszowie

Jesteś zainteresowany współpracą z nami

Skontaktuj się i umów się na spotkanie

kom. 694 459 562

e-mail: biuro@attila.pl